رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت و منابع انسانی

مسئول واحد :              فاطمه زراعتی                                                 شرح وظایف 

 

                       کارگزینی


کارمندان واحد :


امیر رضا کاظمی                                                                       کارشناس منابع انسانی                                                          


  مریم دادخواه                                                                                کارگزین


اعظم صفری                                                                                  کارگزین