رفتن به محتوای اصلی
x

خدمات کارکنان

اتوماسیون اداری سامانه رستک
سامانه تردد کارکنان فیش حقوقی کارکنان شرکت خدمات پرستاری
فیش حقوقی کارکنان سامانه آموزش مداوم پزشکی
سامانه Pacs مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) سامانه نسخه پیچی سازمان تامین اجتماعی
سامانه نگهداری از تاسیسات سامانه نسخ نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی
سیستم جامع منابع تجهیزات پزشکی سامانه نسخ نویسی الکترونیک بیمه سلامت
سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان سامانه پایش مراقبت های پرستاری
پکس سایر مراکز درمانی تابعه دانشگاه  سامانه کمیته مرگ و میر مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)
سامانه آسایار سامانه تدارکات ستاد دولت
سامانه ستاد هدایت بیمه ایران
پست الکترونیک دانشگاه بیمه دانا
سامانه مدیریتی پذیرش 24 سامانه نسخ الکترونیک نیروهای مسلح
سامانه رسیدگی به اسناد بستری بیمه سلامت فرم ثبت گزارش خطا و خطر
سامانه مدیریت قراردادها بیمه تکمیلی رسا سلامت (دمیس،دی،آتیه سازان،کارآفرین)
فرم رضایت سنجی کارکنان بیمه ایران (جدید)
سامانه ماد (پذیرش بیماران سرپایی) سامانه جامع بیمه تکمیلی ماد
  سامانه یکپارچه دارویاب