رفتن به محتوای اصلی
x

کتابخانه

ک

 

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1. راهنمایی و ارائه خدمات به مراجعین در زمینه کتاب های مورد نیاز
 2. رونق کتابخانه
 3. پیگیری نظافت کتابخانه
 4. تهیه لیست خرید کتاب با نظر مراجعین و پیگیری خرید بر اساس اولویت ها و نیازها
 5. نظارت بر امر گردش و امانت کتاب و منابع کتابخانه ای بر اساس ضوابط
 6. نظارت بر کامپیوترهای کتابخانه و کارایی آنها
 7. تهیه و تدوین طرح های مرتبط با خدمات ویژه کتابخانه ای
 8. اجرای طرح های حفاظت و نگهداری منابع کتابخانه ای
 9. همکاری در برنامه ریزی و اجرای طرح عادت به مطالعه و تشویق به کتابخوانی در سطح ملی
 10. دریافت و حفظ و نگهداری منابع خطی بر اساس استانداردهای موجود
 11. همکاری در طراحی و انتشار فهرست نمایه و کتاب شناسی نسخه های خطی
 12. برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فهرست نویسی منابع کتابی و غیر کتابی کتابخانه ملی
 13. هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک های مختلف اطلاعاتی اعم از کتابشناسی ملی،فهرستگان ملی، سرعنوان های موضوعی، مستند مولفان، مستند ناشران و ...
 14. نظارت و هماهنگی و اجرای برنامه گسترش منابع کتابخانه ای
 15. مستندسازی سر عنوان های موضوعی، مولفان و مشاهیر، تنالگان ها و ناشران و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه های مستندسازی بانک مستندات
 16. نمایه سازی مقالات نشریات ادواری موجود در کتابخانه ملی و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه های نمایه سازی در بانک اطلاعاتی نمایه کتابخانه ملی بر اساس اصول و قواعد ملی و بین المللی
 17. همکاری و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی مربوط به سازماندهی به سایر کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و کتابداران
 18. ارائه خدمات شاپا ( شماره استاندارد بین المللی پیایندها و شابکا ( شماره استاندارد بین المللی کتابخانه ها ) به متقاضیان کشور و هماهنگی با پایگاه های بین المللی مرتبط
 19. انجام سایر امور مربوط