رفتن به محتوای اصلی
x

منشور حقوق بیماران

منشور حقوق بیمار

مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

محور اول: دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. مراقبت‌ها باید بر اساس شرایط زیر باشد:

 • متناسب با شأن و منزلت انسانی و با احترام به ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی
 • بر پایه دانش روز، مبتنی بر شواهد، در اسرع وقت و در موارد اورژانس بدون توجه به تأمین هزینه ، با حفظ کیفیت و در محیطی امن و ایمن
 • با احترام کامل و بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی، مذهبی و نوع بیماری
 • توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت‌های درمانی بیمار مناسب با زبان، سن و جنسیت
 • با درنظر گرفتن حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روان، معلولان ذهنی و جسمی و بیماران بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی
 • دریافت خدمات تشخیصی و درمانی و مراقبتی از کادر درمانی مجرب و دارای صلاحیت حرفه ای
 • رعایت بهداشت دست‌ها توسط کادر درمان قبل و بعد از مراقبت‌های توصیه شده سازمان بهداشت جهانی

محور دوم: اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 •  منشور حقوق بیمار                                      
 • شناخت اعضای تیم درمان (نام، مسئولیت و رتبه حرفه‌ای)
 • نحوه دسترسی به پزشک معالج و سایر اعضای تیم درمان
 • دریافت آموزش‌های ضروری جهت ادامه درمان و آگاهی از برنامه‌های مراقبتی در زمان بستری و پس از ترخیص
 • ضوابط و مقررات بیمارستان (هزینه‌های قابل پیش بینی درمان اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی، تعرفه‌ها و بیمه‌ها)
 • آگاهی از روش‌های تشخیصی درمانی، نقاط قوت و ضعف هر روش و عوارض احتمالی

محور سوم: حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه بیمار پس از دریافت اطلاعات، باید محترم شمرده شود. محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار شامل موارد زیر است:

 • انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه خدمت
 • استفاده از نظر پزشک دوم به عنوان مشاور
 • شرکت یا عدم شرکت در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
 • قبول یا رد روش‌های تشخیصی و درمان‌های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی

محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر حفظ حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

 • رعایت اصل رازداری در حفظ اطلاعات مربوط به بیمار توسط کادر درمان (مگر در موارد استثنا طبق قوانین کشوری)
 • حفظ حریم خصوصی بیمار در کلیه مراحل تشخیص، درمان و مراقبت
 • افراد مجاز برای دسترسی به اطلاعات شامل بیمار، کادر درمان، ولی یا قیم قانونی و یا افراد مجاز به حکم قانون
 • همراهی یکی از والدین در کنار کودک در تمام مراحل تشخیصی و درمانی به جز در موارد خاص به تشخیص پزشک معالج و مسئول بخش

محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 • بیمار حق دارد در صورت ضایع شدن حقوق خود، بدون ایجاد اخلال در روند ارائه خدمات مراقبتی و درمانی، به مقامات ذیصلاح شکایت کند.
 • بیمار حق دارد از نحوه رسیدگی و نتیجه شکایت خود آگاه شود.
 • خسارت ناشی از خطای ارائه‌کنندگان خدمت باید پس از اثبات، مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.