رفتن به محتوای اصلی
x

مددکاری

مددکاری

 

وظایف و مسئولیت ها:

 

 1. تجزیه و تحلیل موقعیت بیمار در اجتماع و خانواده- ارجاع به نهادهای حمایت گر با گزارش کامل از موقعیت بیمار
 2. جذب کمک های مردمی در جهت رفع مشکلات مالی بیماران نیازمند با هماهنگی مدیریت
 3. تشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنان به نهادهای حمایت گر و خیریه
 4. ارتباط مداوم با پذیرش واحدها و همفکری در نحوه پذیرش بیماران مراجعه کننده
 5. پذیرش و بستری بیماران فاقد بیمه، مدارک شناسایی و کارت ملی
 6. مصاحبه و اخذ اطلاعات از خانواده های بیماران جهت کمک و مساعدت به بیماران
 7. شناسایی افراد بی بضاعت و کسب اطلاعات از وضعیت خانوادگی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مالی
 8. رسیدگی به مسائل و مشکلات قضایی بیماران معرفی شده از طریق مراجع قضائی و انتظامی و ارائه راهنمایی های لازم
 9. معرفی بیماران و خانواده های بی بضاعت به نهادها از جمله کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه
 10. تحویل بیماران مانده در بخش ها به علل مختلف ( از قبیل نداشتن خانواده -  عدم هوشیاری – مجهول الهویه بودن -  معتاد بودن و ... ) به دادگستری و گرفتن مجوز از آنجا و تحویل به بهزیستی
 11. تصمیم در اخذ مبلغ لازم از بیماران با مطالعه پرونده ها
 12. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 13. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
 14. تهیه و تنظیم مدارک لازم برای استفاده از اعتبارات مالی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و پیگیری تا دریافت وجه از کمیساریا
 15. تشویق نمودن بیماران به استفاده از یکی از بیمه های اجتماعی و سلامت و راهنمایی قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه
 16. تشویق نیکوکاران و کارفرمایان به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و جذب افراد خیر جهت رسیدگی به خانواده های بی بضاعت
 17. تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بهداشتی به مددجویان
 18. تشکیل پرونده اجتماعی برای موارد طولانی مدت
 19. مشاوره و ایجاد ارتباط مطلوب و سالم بین بیمار، موسسه، خانواده به منظور حل مشکل آنان
 20. تماس با موسسات درمانی در ارتباط با هماهنگی و کاهش مشکلات بیماران بستری و سرپایی که به درمان نیاز دارند.
 21. راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای و گسترش بیمه همگانی
 22. تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی، اجتماعی بیماران و ارائه به کمیسیون های پزشکی و از کار افتادگی
 23. تهیه بانک  اطلاعاتی در مورد منابع اجتماعی، رفاهی و پزشکی موجود در جامعه و به روز نگه داشتن این اطلاعات
 24. ثبت دفتری اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی و بستری در واحد جهت ارائه عملکرد ماهیانه یا سالیانه
 25. پیگیری امور اجتماعی بیماران در زمان بستری و پس از ترخیص تا بهبودی کامل
 26. ارتباط و همکاری با NGO و سازمان های اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از آنها به نفع بیماران و خانواده هایشان
 27. بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد
 28. بررسی و پیگیری مسائل مربوط به کودک آزاری و وقوع جرم و جنحه در مورد کودکان مراجعه کننده به بیمارستان
 29. مشارکت در برنامه های کنترل و پیشگیری بحرانهای اجتماعی
 30. همکاری و مشارکت در بحران های طبیعی از طریق اداره مددکاری و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع
 31. پاسخگویی و اعلام نظر تخصصی درخصوص بیماران و خانواده ه ایشان به مراجع مرتبط
 32. پیگیری زمان ترخیص و بعد از ترخیص
 33. پیگیری بیماران افغانی " اتباع خارجی"