رفتن به محتوای اصلی
x

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

وظایف و مسئولیت ها:

 1. برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف کلی بهداشت حرفه ای با توجه به سیاست ها، دستورالعمل ها و امکانات
 2. اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای برای گروه های هدف
 3. آشنایی با اصول خدمات بهداشتی اولیه و نظارت بر حسن اجرای این خدمات بر شاغلین حرف گوناگون
 4. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
 5.  تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 6. نمونه برداری، اندازه گیری، تحلیل و ارزشیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک در محیط کار و ارائه راهکار به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به استاندارد های موجود
 7. شرکت فعال در دوره های کار آموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 8. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 9. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 10. بازدید ماهیانه از بخش‏ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
 11. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 12. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 13. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
 14. تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 15. آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان
 16. آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
 17. آموزش نحوه صحیح حمل بار
 18. آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
 19. آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش )
 20. آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
 21. آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
 22. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
 23. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازنگری، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
 24. مستند سازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
 25. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی