previous pauseresume next

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای اکبری، مدیر منابع انسانی دانشگاه

در این جلسه ابتدا مدیر مرکز ضمن خوشامدگویی به تمام پرسنل مرکز، از آنها خواست تا مشکلات خود را بدون پرده با آقای اکبری مطرح کنند. در ادامه آقای اکبری به پرسش و پاسخ در زمینه مشکلات موجود پرداختند.در پایان جلسه هم آقای اکبری به همراه ریاست و مدیریت مرکز و جمعی از مسئولین از بخش های بیمارستان بازدید نمودند.