previous pauseresume next

بازدید معاون محترم شهرسازی منطقه ۸ اصفهان و هیات همراه از محل مورد نظر مجتمع سوختگی مرکز

دراین بازدید جناب آقای دکتر عابدینی رئیس محترم و جناب آقای مهندس طاهریان مدیرمحترم مرکز ضمن اطلاع رسانی شفاف در زمینه اهمیت این پروژه در راستای خدمتگزاری به بیماران سوختگی ، خواستار تعامل شهرداری محترم منطقه دراین زمینه گردیدند۰ مهندس نوروزی نیز ضمن ابراز خرسندی از اقدامات پیش رو درجهت گسترش فضای درمانی منطقه قول مساعدت کامل جهت ارائه خدمات دراین زمینه دادند۰