previous pauseresume next

ترخیص دونفر از بیماران حادثه شهرستان خوی آذربایجان ازمرکز تخصصی امام موسی کاظم (ع)

   درپی حادثه انفجار کپسول گاز در یکی از روستاهای شهرستان خوی آذربایجان تعداد چهارنفر از مصدومین به نام های مهدیه احمدی ۶ ساله با ۸۵% سوختگی ، مهناز احمدی ۲۹ ساله با ۸۵% ، آیناز احمدی ۶ساله با ۵۵ % و رقیه احمدی ۸ساله با ۲۵% سوختگی درتاریخ ۹۵/۴/۱۳ به مرکز تخصصی امام موسی  کاظم (ع)اعزام ودربخش مراقبت های ویژه این مرکز بستری گردیدندکه دونفر ازبیماران باتوجه به وسعت بسیار زیاد سوختگی دربدو ورود به این مرکز فوت نمودند ولی با تلاش و سعی فراوان و انجام اعمال جراحی و استفاده از روش های نوین درمانی دو نفر از بیماران به نام های آیناز احمدی و رقیه احمدی تحت درمان قرارگرفته و در تاریخ ۹۵/۴/۲۶ ترخیص گردیدند. درطی این مدت با عنایت ریاست محترم دانشگاه و مسئولین محترم مرکز کلیه هزینه ها و امور مربوط به این بیماران به صورت رایگان انجام شده و پس از ترخیص آنان نیز با تهیه بلیط هواپیما برای این عزیزان و همراهان بیماران، ازطریق فرودگاه اصفهان به تبریز عزیمت نمودند۰