previous pauseresume next

بازدید آیت الله حاج آ قا کمال فقیه ایمانی از مرکز

حضرت آیت اله حاج کمال فقیه ایمانی با حضور در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)ضمن عیادت از بیماران سوختگی از طرح های عمرانی اجراشده و در دست اجرای مرکزبازدید نمودند. ایشان پس از مشاهده تغییرات گسترده و نوسازی های انجام شده ضمن تقدیر و تشکر فراوان ازمسئولین محترم مرکز به جهت این خدمات شایان و ارزشمند ، از درگاه احدیت برای این عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق نمودند۰