previous pauseresume next

نشست صمیمی با پرسنل انتظامات وآشپزخانه مرکز

در تاریخ ۲۶و ۲۹ فروردین ماه سال جاری جلساتی با حضور پرسنل زحمتکش انتظامات و آشپزخانه مرکز در دفتر مدیریت برگزار گردید.در این نشست صمیمی که با آغاز سال نو و در پی جلسات واحدهای مختلف پشتیبانی مرکز با مدیریت محترم و دیگر مسئولان ذیربط برگزار شد آقای محمدی مدیر محترم ضمن تبریک سال نو از تلاشهای پرسنل خدوم این دو واحد تشکر وقدردانی نموده و پیرامون مسائل مربوط به واحدهای مذکور و راهنمایی در خصوص رفع نقایص بحث و تبادل نظر فرمودند.