previous pauseresume next

حضور شهردار محترم منطقه ۸ اصفهان در مرکز

  صبح روز شنبه ۹۴/۱۰/۲۶ آقای مهندس نصوحی شهردار محترم منطقه ۸ اصفهان و آقای مهندس طاهری معاونت عمران شهرداری جهت بحث و بررسی در زمینه ساخت اسکانسرای همراهان بیمار  در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) حضور یافتند.درطی این دیدار پس از تشریح مسائل مربوطه توسط ریاست و مدیریت محترم مرکز تصمیمات لازم جهت تخصیص اعتیار دومیلیارد ریالی مصوب شورای محترم شهر جهت ساخت پروژه فوق الذکر توسط شهرداری منطقه ۸  اصفهان اتخاذ گردید ۰ لازم به توضیح است پروژه ساخت اسکانسرای همراهان بیمار در پنج طبقه و با زیربنای ۶۱۷ متر مربع در زمین اهدایی جنب مرکز احداث خواهد گردید۰