previous pauseresume next

باز سازی سالن غذاخوری و تجهیز آشپزخانه مرکز

  در راستای ارتقاء سطح هتلینگ مرکز و درادامه باز سازی ها، سالن غذا خوری مرکزو آشپزخانه به تجهیزات جدید مجهز گردید  شاخص فعالیتها: رنگ آمیزی سالن غذا خوری تعویض میزهای غذا خوری ،تعویض سقف کاذب ( درقسمت های که سقف کاذب قرارداشته ) خرید دستگاه کباب پز اتوماتیک- خرید یخچال فریزر خرید فر تعویض دیگ های فرسوده      می باشد که موارد فوق با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال انجام گردید.شایان ذکر است به جهت تخریب آشپزخانه و سالن غذا خوری بیمارستان فیض به منظور احداث ساختمان جدید،از مهرماه سال جاری غذای بیماران و کارکنان آن بیمارستان در مرکز امام موسی کاظم (ع) طبخ می گردد  و پیش بینی می شود حداقل تا یک سال آینده این موضوع ادامه داشته باشد.