previous pauseresume next

بازدید قائم مقام محترم رئیس دانشگاه از مرکز

در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۳ آقای دکتر صانعی قائم مقام محترم  رئیس دانشگاه با حضور در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان از روند رسیدگی به مصدومان حوادث چهارشنبه آخرسال بازدید نمودند۰  در این دیدار آقای دکترعابدینی ریاست محترم مرکز آمار و اطلاعات لازم دراین زمینه را ارائه نمودند۰ آقای دکتر صانعی نیز ضمن تقدیرو تشکر فراوان از برنامه ریزی و آمادگی قابل تحسین پرسنل مرکز در ارائه خدمات به مصدومین حادثه برای آنان سالی سرشار از موفقیت آرزو نمودند۰