previous pauseresume next

عیادت هنرمند نامی نصف جهان از بیماران سوختگی اطفال

صبح روز شنبه دوم اسفند ماه ۹۳ با هماهنگی خیریه امام موسی کاظم (ع) ، آقای حسن اکلیلی هنرمند شهیر و پرسابقه اصفهان از کودکان بستری در مرکز عیادت نمودند .دراین دیدار که با حضور آقای محمدی مدیر محترم مرکز ، اعضای محترم هیأت مدیره  خیریه و جمعی از مسئولین محترم مرکز صورت پذیرفت آقای اکلیلی ضمن عیادت و دلجویی از کودکان بستری در مرکز هدایایی در قالب اسباب بازی کودکانه به آنان اهدا نمودند۰