previous pauseresume next

کسب رتبه دوم مدیریت خدمات پشتیبانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با تلاش ، برنامه ریزی و پیگیری های مستمر مسئولین محترم مرکز دراجرای بهینه برنامه تحول نظام سلامت و ارتقاء روز افزون خدمات درمانی ، مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان موفق به کسب رتبه دوم مدیریت خدمات پشتیبانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید ۰ در پی برگزاری اولین همایش تجلیل از برگزیدگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در روز دوشنبه بیستم بهمن ماه ۹۳ در سالن همایش دانشگاه برپا گردیده بود مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان موفق به کسب رتبه  دوم مدیریت خدمات پشتیبانی گردیده و لو ح تقدیر این موفقیت توسط آقای دکتر اصغری رئیس محترم دانشگاه به آقای محمدی مدیرمحترم مرکز اهداء گردید۰