previous pauseresume next

بازدید آقای دکتر صفوی از معاونت محترم آموزشی وزرات بهداشت ودرمان از مرکز

 درصبح روز پنجشنبه ۹۳/۱۰/۴ جناب  آقای دکتر صفوی از طرف  معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آقای دکتر صبوری از طرف دانشکده پزشکی اصفهان از مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) بازدید نمودند. دراین دیدار آقای دکتر عابدینی ریاست محترم و آقای محمدی مدیر محترم مرکز و آقای دکتر عمرانی فرد رئیس محترم گروه جراحان پلاستیک در زمینه اقدامات آموزشی صورت گرفته و امکانات موجود توضیحات لازم را ارائه نمودند. درپایان نیز بازدید کنندگان با حضور دربخش های مختلف  مرکز ضمن بررسی روند اجرای برنامه ها ازمراحل نوسازی آی سی یو  های مرکز دیدن نمودند۰