previous pauseresume next

بازدید نمایندگان مقام عالی وزرات بهداشت از مرکز

در روز سه شنبه ۹۳/۹/۴ آقایان دکتر قاسمی و دکتر فتحی زاده از طرف مقام عالی وزارت بهداشت و درمان با حضور در مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) روند درمان مصدومان حادثه اسیدپاشی اخیر را مورد بررسی قرار دادند. در این دیدار آقای دکتر عابدینی رئیس محترم و آقای محمدی مدیر محترم مرکز با ارائه گزارشی مبسوط در این زمینه ، اقدامات درمانی صورت گرفته را تشریح نمودند. . در پایان جلسه نیز نمایندگان محترم مقام عالی وزارت ضمن تقدیر  وتشکر از زحمات مسئولین و کادر درمانی مرکز ، از تلاش های صورت گرفته ابراز رضایت نمودند.