previous pauseresume next

عیادت استاندار و فرماندار محترم استان از مصدوم حادثه اسید پاشی

 

       عصر روز پنج شنبه ۱/۸/۹۳ جناب آقای زرگر پور استاندار محترم به اتفاق خانواده و همچنین فرماندار محترم استان با حضور درمرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان از مصدوم حادثه اسید پاشی بستری دراین مرکز عیادت نمودند ، استاندار محترم با اظهار تاسف و تأثر شدید تصریح کردند مسئولین ذیربط استان به صورت گسترده و شبانه روزی پیگیر شناسایی فرد یا افراد خاطی دراین زمینه می باشند. ایشان همچنین با ابراز رضایت از اقدامات درمانی صورت گرفته از زحمات  بی شائبه مسئولین و کادر درمانی مرکز تقدیر و تشکر نمودند. دراین دیدار آقای محمدی مدیر محترم مرکز گزارشی ازاقدامات و روند درمانی بیمار را جهت استحضار استاندار محترم ارائه نمودند۰