previous pauseresume next

گزارشی از اقدامات انجام گرفته، در دست اقدام و اقداماتی که طی روزهای آینده در دست اجرا میباشد

* اقدامات انجام شده:
- جداسازی درب ورود کثیف و خروج تمیز واحد لندری طبق استانداردهای معاونت بهداشتی
- جداسازی فضای فیزیکی درمانگاه از اورژانس طبق استاندارد معاونت درمان
- ساخت لنژ کثیف در اورژانس و تجهیز کلیه لنژهای بخشها با سینک و ابچکان مطابق با استانداردهای اعتباربخشی
- جداسازی رختکن csr از فضای استریل مطابق با استانداردهای اعتباربخشی
- اضافه نمودن فضایی به عنوان اتاق پانسمان به درمانگاه جراحی پلاستیک جهت حفظ حریم بیماران
- افزودن فضای پذیرش جهت واحد رادیولوژی و سونوگرافی
- جابجایی و بهسازی رختکن پرسنل  مرد خدمات
- راه اندازی غرفه موادغذایی جهت رفاه حال پرسنل و مراجعان
- خرید و راه اندازی دستگاه همودیالیز در بخش icu3 جهت درمان بیماران
- بهسازی واحد فیزیوتراپی با تعویض روشنایی، تعویض درب و نصب پنجره های دوجداره، نصب سقف کاذب، تعویض کابین پذیرش و دفترکار با ام دی اف، جداسازی رختکن خواهران از آبدارخانه، ساخت انبار، رختکن و....
- ساخت اتاقی جهت واحد نقلیه و جداسازی از واحد انتظامات
- برقراری سیستم اتوماسیون اداری و الکترونیکی نمودن مکاتبات

* عملیات در دست اقدام :
- ساخت، بهینه سازی و افزایش فضای اداری با هدف متمرکز
 نمودن اکثریت واحدها
- تعویض کلیه کمدهای فلزی  رختکن ها با کمدهای ام دی اف و بهسازی فضاهای موجود
- مسقف نمودن فضاهای میانی پارکینگ جهت رفاه پرسنلی که از خودروی شخصی استفاده می نمایند.
- مسقف نمودن فضای روبروی واحد انتظامات و انتقال پارکینگ پزشکان به محل جدید
- انتقال پارکینگ آمبولانس ها به جنب واحد نقلیه

ضمن عرض تشکر از همکاران گرامی که از آغاز طرح هتلینگ تاکنون سعه صدر نموده و مسئولین را در پیشبرد اهداف سازمان و بهینه سازی فضاهای مرکز یاری نموده اند ، خواهشمنداست کمافی السابق همکاری نموده تا همگی شاهد تحولات چشمگیر در محیط کاری خود باشیم.