previous pauseresume next

گرامیداشت روز داروساز در مرکز

به مناسبت ۵ شهریورماه روز داروساز آقای دکتر عابدینی رئیس محترم ، آقای محمدی مدیر محترم با حضور در داروخانه بیمارستان ضمن گرامیداشت این مناسبت فرخنده از زحمات آقای معصومی مسئول محترم داروخانه سرکارخانم دکتر ابودردا و پرسنل تلاشگر داروخانه مرکز تقدیر وتشکر نموده و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و شادکامی نمودند.