previous pauseresume next

گرامیداشت روز جهانی کارگر در جمع صمیمانه همکاران عزیز و پرتلاش خدمات زحمتکش مرکز.

درابتدای این مراسم  چند بیت شعر زیبا در وصف روز کارگر توسط همکار گرامیان آقای رضا مرادی  سرورده شد.

ای خدای هستی و ایمان ما

ای توهم جانانه وهم جان ما

ای فلک در راه وصلت کارگر

مریم هستی زعشقت بارور

گرچه از خاک است واصل ریشه ام

جز تو هرگز نیست در اندیشه ام

خلقت آدم از خاک شد

جلوه اش بالاتر از افلاک شد

ای که جا در تیره، خاکم داده ای

به ره جانِ پاکم داده ای