previous pauseresume next

کسب رتبه دوم هتلینگ در بین بیمارستانهای استان اصفهان

در صبح روز دوشنبه بیستم بهمن ماه ۹۴ ، سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عرصه نمایش تلاش بی بدیل مسئولین و پرسنل فداکار و توانمند مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان گردید۰ در پی اولین همایش تجلیل از برگزیدگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با حضور جمع کثیری از مسئولین محترم دانشگاه و مراکز تابعه برپا گردیدمرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان در بخش مدیریت اجرای برنامه هتلینگ موفق به کسب رتبه دوم برترین ها گردیده و لوح تقدیر این موفقیت بزرگ توسط آقای دکتر اصغری رئیس محترم و معاونین محترم دانشگاه به آقای محمدی مدیر محترم مرکز اهداء گردید این موفقیت که حاصل برنامه ریزی و زحمات فراوان مسئولین و پرسنل خدوم و تلاشگر می باشد برگ زرین دیگری از افتخارات مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان را رقم زد۰