previous pauseresume next

پیشرفت ۷۰ درصدی مراحل سفت کاری ساخت پروژه اسکانسرای همراهان بیماران سوختگی

 با پیگیریهای مستمر و دریافت اعتبار لازم از شورای محترم شهر و شهرداری محترم اصفهان ۷۰ درصد از مراحل سفت کاری ساخت پروژه اسکانسرای همراهان بیمار مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) انجام گردید۰ در طی این پروژه منحصر بفرد که برای اولین بار در یکی از مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت پذیرفته  و  زمین آن با جلب کمک خیًرین و مراحل ساخت آن نیز تا کنون با دریافت اعتبار از شورای محترم شهر و شهرداری محترم اصفهان انجام گردیده  ، ۶۱۷ متر ساخت (پنج طبقه) جهت اسکان همراهان بیماران سوختگی که از ۱۴ استان کشورمان جهت درمان به این مرکزمراجعه نموده و بدلیل عدم تمکن مالی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی می باشند  در نظر گرفته شده است ۰