previous pauseresume next

درمان و ترخیص بیمار با ۹۰ درصد سوختگی ازمرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان

با کوشش و تلاش شبانه روزی کادر درمانی و استفاده از روش های نوین  درمان بیماران سوختگی ، بیمار ش- سواری با ۹۰درصد سوختگی درمیان شادی زاید الوصف خانواده خود روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۹۵ از مرکز تخصصی امام موسی کاظم (ع) ترخیص و به دامان خانواده  چشم انتظارش بازگشت .درمان بیمار با این سطح وسیع سوختگی و نجات وی از مرگ حتمی برگ زرین دیگری بر افتخارات کادر درمانی پرتلاش و فداکاراین مرکز افزود