previous pauseresume next

بازدید سرکار خانم دکتر اکبری از مرکز اموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

صبح روز سه شنبه ۹۴/۶/۳۱ سرکار خانم دکتر اکبری مدیر محترم و آقای ابراهیمی معاون محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  از بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان بازدید نمودند. در طی این دیدار آقای محمدی مدیر محترم مرکز گزارشی از روند اجرای بهینه برنامه تحول نظام سلامت و اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتقاء سطح کیفیت خدمات در مرکز را ارائه نمودند.در پایان بازدید کنندگان ضمن حضور دربخش های مختلف مرکز با ابراز رضایت از اقدامات چشمگیر صورت گرفته ، از زحمات و تلاش بی بدیل مسئولین و پرسنل خدوم بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان در این زمینه تقدیر و تشکر نمودند.