previous pauseresume next

بازدید سرزده معاون محترم درمان از مراحل اجرای طرح نظام سلامت در مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان

در راستای اجرای طرح عظیم تحول نظام سلامت جناب آقای دکتر داوری معاون محترم درمان به طور سرزده از مراحل پذیرش وترخیص بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان بازدید نمودند. در این دیدار معاون محترم درمان به اتفاق جناب آقای رحمتی و مسئولین محترم مرکز با حضور در جمع همراهان بیماران بستری ، روند اجرای طرح فوق را مورد بررسی قرار دادند. در جریان این بازدید آقای دکتر عابدینی رئیس محترم و آقای محمدی مدیر محترم مرکز گزارش مختصری در زمینه مسائل موجود در زمینه کیفیت درمان و چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت در این مرکز را به استحضار معاون محترم درمان رساندند. در پایان این دیدار آقای دکتر داوری از بخش  ICU  ویژه سوختگی بیمارستان بازدید نمودند. لازم به ذکر است در هنگام بازدید معاون محترم درمان ، یکی از بیماران که با درصد بسیار زیاد سوختگی در این مرکز تحت درمان قرار گرفته بود ضمن تقدیر وتشکر از ریاست ، مدیریت وپرسنل فداکار این مرکز با ابراز احساسات خود، جناب آقای دکتر داوری معاون محترم درمان را تحت تاثیر قرار داد.