previous pauseresume next

افتتاح واحد سونوگرافی رنگی داپلر در مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان

با پیگیریهای مجدانه و انجام برنامه ریزی های لازم توسط مسئولین مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) سونوگرافی رنگی (داپلر) این مرکز افتتاح گردید. راه اندازی سونوگرافی داپلر که از اول آبانماه با هزینه ای بالغ بر ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ تومان صورت پذیرفت گام مهمی در راستای ارتقاء بهینه ارائه خدمات به بیماران مرکز و سایر همشهریان عزیز در جهت اجرای اهداف برنامه عظیم تحول نظام سلامت در این مرکز که همواره در این عرصه پیشگام بوده است می باشد.